آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,250
موضوع‌ها: 107
اعضا: 434
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 4/19
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/05
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/22
تعداد ارسال‌های هر عضو: 19/01
تعداد موضوعات هر عضو: 0/25
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 76/1
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: leyla9898
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 26/73%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (با 368 ارسال , 1 موضوع)
برترین معرف‌ها: امیررضا ربیعی (2 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (367 پاسخ)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (179 پاسخ)
سیر و سفر / گل گشت (161 پاسخ)
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (156,952 بازدید)
سیر و سفر / گل گشت (77,875 بازدید)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (73,781 بازدید)
گفتار من در هفته گذشته ... (42,697 بازدید)
روابط عمومی (40,468 بازدید)
لکنت ، پرسش و پاسخ ، راهنمایی (31,333 بازدید)
درمان قطعی لکنت (17,448 بازدید)
ساخت فیلم مستند درباره‌ی لکنت (17,395 بازدید)
کودک دارای لکنت (17,124 بازدید)
درباره‌ی کارگاه بیان (16,601 بازدید)
22 اکتبر ، 30 مهر 1394 ، پارک آب و آتش (12,465 بازدید)