آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,254
موضوع‌ها: 107
اعضا: 442
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 3/58
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/05
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/19
تعداد ارسال‌های هر عضو: 18/67
تعداد موضوعات هر عضو: 0/24
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 76/14
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: WilliamR
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 26/47%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (با 368 ارسال , 1 موضوع)
برترین معرف‌ها: امیررضا ربیعی (2 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (367 پاسخ)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (179 پاسخ)
سیر و سفر / گل گشت (161 پاسخ)
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (178,780 بازدید)
سیر و سفر / گل گشت (88,671 بازدید)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (85,514 بازدید)
گفتار من در هفته گذشته ... (46,367 بازدید)
روابط عمومی (45,680 بازدید)
لکنت ، پرسش و پاسخ ، راهنمایی (35,837 بازدید)
درمان قطعی لکنت (20,083 بازدید)
کودک دارای لکنت (20,054 بازدید)
ساخت فیلم مستند درباره‌ی لکنت (19,736 بازدید)
درباره‌ی کارگاه بیان (19,348 بازدید)
22 اکتبر ، 30 مهر 1394 ، پارک آب و آتش (13,591 بازدید)
بر پلکان شیوایی (10,552 بازدید)