آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,259
موضوع‌ها: 107
اعضا: 446
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 3/31
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/04
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/18
تعداد ارسال‌های هر عضو: 18/52
تعداد موضوعات هر عضو: 0/24
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 76/19
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: mohsen12
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 26/68%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (با 368 ارسال , 1 موضوع)
برترین معرف‌ها: امیررضا ربیعی (2 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (367 پاسخ)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (179 پاسخ)
سیر و سفر / گل گشت (161 پاسخ)
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (210,795 بازدید)
سیر و سفر / گل گشت (104,353 بازدید)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (101,776 بازدید)
روابط عمومی (52,827 بازدید)
گفتار من در هفته گذشته ... (52,384 بازدید)
لکنت ، پرسش و پاسخ ، راهنمایی (42,078 بازدید)
کودک دارای لکنت (24,018 بازدید)
درمان قطعی لکنت (23,546 بازدید)
ساخت فیلم مستند درباره‌ی لکنت (23,076 بازدید)
درباره‌ی کارگاه بیان (22,628 بازدید)
22 اکتبر ، 30 مهر 1394 ، پارک آب و آتش (15,510 بازدید)
بر پلکان شیوایی (12,665 بازدید)