آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,254
موضوع‌ها: 107
اعضا: 442
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 3/45
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/04
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/18
تعداد ارسال‌های هر عضو: 18/67
تعداد موضوعات هر عضو: 0/24
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 76/14
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: WilliamR
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 26/47%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (با 368 ارسال , 1 موضوع)
برترین معرف‌ها: امیررضا ربیعی (2 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (367 پاسخ)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (179 پاسخ)
سیر و سفر / گل گشت (161 پاسخ)
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (193,966 بازدید)
سیر و سفر / گل گشت (96,002 بازدید)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (93,169 بازدید)
گفتار من در هفته گذشته ... (49,254 بازدید)
روابط عمومی (48,979 بازدید)
لکنت ، پرسش و پاسخ ، راهنمایی (38,672 بازدید)
کودک دارای لکنت (21,871 بازدید)
درمان قطعی لکنت (21,692 بازدید)
ساخت فیلم مستند درباره‌ی لکنت (21,278 بازدید)
درباره‌ی کارگاه بیان (20,839 بازدید)
22 اکتبر ، 30 مهر 1394 ، پارک آب و آتش (14,468 بازدید)
بر پلکان شیوایی (11,488 بازدید)