آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,245
موضوع‌ها: 107
اعضا: 420
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 4/48
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/06
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/23
تعداد ارسال‌های هر عضو: 19/63
تعداد موضوعات هر عضو: 0/25
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 76/06
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: nazaninsalehi
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 27/14%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (با 368 ارسال , 1 موضوع)
برترین معرف‌ها: امیررضا ربیعی (2 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (367 پاسخ)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (179 پاسخ)
سیر و سفر / گل گشت (161 پاسخ)
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (145,299 بازدید)
سیر و سفر / گل گشت (72,663 بازدید)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (67,461 بازدید)
گفتار من در هفته گذشته ... (41,243 بازدید)
روابط عمومی (37,707 بازدید)
لکنت ، پرسش و پاسخ ، راهنمایی (29,188 بازدید)
ساخت فیلم مستند درباره‌ی لکنت (16,244 بازدید)
درمان قطعی لکنت (15,850 بازدید)
کودک دارای لکنت (15,781 بازدید)
درباره‌ی کارگاه بیان (15,237 بازدید)
22 اکتبر ، 30 مهر 1394 ، پارک آب و آتش (11,834 بازدید)