آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,254
موضوع‌ها: 107
اعضا: 441
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 3/9
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/05
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/21
تعداد ارسال‌های هر عضو: 18/72
تعداد موضوعات هر عضو: 0/24
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 76/14
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: رویسا
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 26/53%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (با 368 ارسال , 1 موضوع)
برترین معرف‌ها: امیررضا ربیعی (2 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (367 پاسخ)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (179 پاسخ)
سیر و سفر / گل گشت (161 پاسخ)
درباره‌ی کلاس گفتگوی آزاد (173,315 بازدید)
سیر و سفر / گل گشت (85,807 بازدید)
درباره‌ی تمرینات فضای باز (82,201 بازدید)
گفتار من در هفته گذشته ... (45,292 بازدید)
روابط عمومی (44,354 بازدید)
لکنت ، پرسش و پاسخ ، راهنمایی (34,693 بازدید)
درمان قطعی لکنت (19,484 بازدید)
کودک دارای لکنت (19,309 بازدید)
ساخت فیلم مستند درباره‌ی لکنت (19,143 بازدید)
درباره‌ی کارگاه بیان (18,578 بازدید)
22 اکتبر ، 30 مهر 1394 ، پارک آب و آتش (13,301 بازدید)