تالار گفتگوی بنیاد گفتار روان

نسخه‌ی کامل: شرایط همکاری با درمان‌گران
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
یکی از اهدافِ بنیاد گفتار روان، همکاری مستمر با مراکز علمی و دانشگاه‌هاست. از این‌رو، ضمن استقبال از حضور گفتاردرمانان، به اطلاع می‌رسانیم، چنان‌چه اساتید این رشته، قصد داشته‌باشند پژوهشی در خصوص لکنت انجام دهند، یک قرارداد همکاری، که فایل آن پیوست شده‌است، منعقد شده و بنیاد در حد توانِ خود و با رعایت شرایطِ موجود در قرارداد، با ایشان همکاری خواهد کرد.

هم‌چنین دانشجویانی که به قصد تحقیق درسی، خواستار برقراری ارتباط با بنیاد باشند، به شرطِ حداقل ده جلسه حضور مفید به عنوان کارآموز در جلسات بنیاد و ارائه‌ی درخواست کتبی با تایید استاد راهنما و امضای قرارداد فوق، می‌توانند از خدمات بنیاد بهره‌مند شوند.